Transaksjonskostnader i det digitale nettsamfunnet

I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg transaksjonskostnader og hvordan man kan redusere disse slik at både bedriften og kunden sparer ressurser. I et nettsamfunn bestående av millioner av nettsider er det høy konkurranse og vanskelig å skille seg ut fra mengden. Derfor er det viktig å gjøre nettsiden synlig og strukturere den slik at kunden enkelt kan manøvrere seg og få en god handleopplevelse.

Hva er transaksjonskostnader?

”Transaksjonskostnader kan forstås som de ressursene som går med til å gjennomføre en handel og ved å organisere gjennomføringen av slike oppgaver i form av bedrifter, senkes transaksjonskostnadene” (Krokan 2015, 56). Jo mindre ressurser kunden bruker, jo lavere blir transaksjonskostnadene. I dag kan man også se disse kostnadene som beskrivelser av selve kjøpet, og i prinsippet har vi seks forskjellige typer transaksjonskostnader som kan innvirke på våre valg(Krokan2013):

Søkekostnader

Når en person skal kjøpe noe, må personen først og fremst søke etter produktet eller tjenesten for å finne de ulike valgalternativene. Dette fører til at personen pådrar seg søkekostnader da det går med flere ressurser i denne søkeprosessen. Eksempelvis tiden det tar for å finne de beste alternativene(Krokan 2015). Søkekostnadene har generelt blitt senket i det digitale nettsamfunnet vi lever i dag. Vi får tilgang til andre informasjonskilder, og det finnes søkemotorer på nettet som gjør det enkelt for oss å undersøke(Krokan 2013). Med andre ord blir denne transaksjonskostnaden senket i form av at vi bruker mindre ressurser på å søke. Eksempelvis hvis en skal ut å reise, kan flybilligst.com hjelpe personen med å finne de billigste flybillettene, uten at en må innom alle de forskjellige flyselskapenes nettsider.

For at bedriften skal bidra til å senke søkekostnader kan det være en fordel å ta i bruk Google Adwords og opprette annonser på Google. Slik kan nettsiden komme høyere opp på Googles treffsider, og være mer tilgjengelig for potensielle kunder.

Informasjonskostnader 

Når man har funnet ulike alternativer er det naturlig at man vil vite mer om produktene eller tjenestene. Ressursene man bruker for å finne mer informasjon om alternativene kalles informasjonskostnader. Slike kostnader kan påløpe når man eksempelvis trenger mer informasjon om pris eller leverandører. Dagens teknologi har åpnet for at informasjonskostnader har blitt mindre, da effektive søketjenester på internett, gjør det mulig å finne omtaler om produktet eller tjenesten fra både bedriften, kunder og eksperter(Krokan 2013).

Flere nettsider har også åpnet for kommentarer og vurderinger fra kundene, noe som i tillegg til ekspertomtaler skaper en konkurransefordel i forhold til andre butikker. Et annet tiltak bedriften kan gjøre for å senke slike kostnader er å opprette et kundeforum, hvor kundene direkte kan snakke sammen og dele egne erfaringer.

Forhandlingskostnader

Denne formen for transaksjonskostnad oppstår når en person eksempelvis skal forhandle om leveranse eller pris. Faste priser og standardiserte leveranser er ofte det vanligste en bedrift gjør for å senke forhandlingskostnadene. I tillegg er det helt essensielt at produktene er av god kvalitet, bra design og god funksjonalitet slik at dette ikke er noe kunden ønsker å forhandle på. Reklamasjoner og lignende bør også kunne håndteres på en tilfredsstillende måte. (Krokan 2015).

Beslutningskostnader

Etter man har kommet frem til ulike valgalternativer og vurdert dem basert på informasjonshenting og som man anser kan være aktuelt å kjøpe, må man til slutt ta et valg(Krokan 2013). Bedriftens formål vil være å senke beslutningskostnadene ved å gjøre det enklere for kunden å kunne ta et valg. Det vil derfor være viktig at alternativene er tydelig fremstilt på nettsiden. Et forslag kan være å ikke ha alt for mange alternativer, slik at ikke kunden blir distrahert av for mange muligheter. Videre er det viktig for bedriften å være bevisst på at denne formen for transaksjonskostnad henger sammen med de tidligere nevnte kostnadene. For at en kjøpsprosess og en beslutning skal koste minst mulig ressurser for kunden, er det gunstig å ha en oversiktlig nettside med tilstrekkelig informasjon, enkle og attraktive alternativer og at nettsiden er enkel å finne.

Evalueringskostnader

Når man har kjøpt og mottatt varen er det tid for å evaluere om man faktisk har fått det man har betalt for(Krokan 2013). For å hindre at kunden skal bruke mye ressurser på dette, er det igjen viktig at nettbutikken informerer godt. Har man klare bilder og fakta om produktene som er tydelig å forstå og som stemmer med realiteten, vil forhåpentligvis evalueringsprosessen ikke være lang da kunden får det som er forventet.

Tvangskostnader

Tvangskostnader finner sted når kjøperen er uenig med selgeren angående leveransen, som fører til at man må gå gjennom prosessen på nytt. Dette kan forekomme ved at kunden ikke har fått den informasjonen de trenger, eller at selgeren ikke har gode nok kunnskaper om produktet eller tjenesten(Krokan 2013). Det bedriften kan gjøre for å redusere tvangskostnadene, er igjen å ha rikelig med informasjon på nettsiden og at alt kommer tydelig frem. Denne type kostnad henger mye sammen med informasjonskostnad. Dersom bedriften har redusert disse kostnadene vil dette automatisk bety at nettsiden forhåpentligvis har nok og rett informasjon på rett plass. Videre kan det være gunstig for bedriften å sørge for at alle varer kan returneres og at reklamasjoner tilfredsstilles på en rimelig måte. Slik kan man også både forebygge og redusere tvangskostnader.

 

Håper denne beskrivelsen om å redusere transaksjonskostnader og forbedre bedriftens nettside har vært til hjelp. Legg gjerne igjen en kommentar om hva du synes om innlegget!

//Ingerid Hansen

Kilder:

Krokan, Arne. 2015. Det friksjonsfrie samfunnet. Oslo: Cappelen Damm.

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *